Harald Göranssons Stipendiefond

Harald Göransson-stipendiet utdelas av akademien efter skriftlig ansökan.
Stipendiet har till syfte att stödja musikvetenskaplig forskning rörande kyrkomusik, främst svensk.

Stipendiet utdelas vartannat år (ojämna år).

Harald Göranssonstipendiet 2017 tilldelas fil. dr Anders Dillmar för hans forskning om Harald Göranssons gärning. Med fokus på Göransson som ledande aktör under en tid av omvälvande förändringar i kyrkans musik ger han ett omfattande och väsentligt bidrag till den svenska kyrkomusikens historia under senare hälften av 1900-talet. Stipendiet är på 22 000 kr.


Kontakt:
Helena Karlsson
helena.karlsson(a)musikaliskaakademien.se
08-407 18 12

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00