Månadens musikforskning

Sveriges Musikhögskolor uppmärksammar och lyfter aktuell forskning!

I samband med Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum lanserar landets Musikhögskolor i Örebro, Ingesund, Göteborg, Malmö, Piteå och Stockholm en forskningsserie för att uppmärksamma den forskning som sker vid respektive lärosäte.

Varje månad under 2021 kommer därför en forskare presentera sin forskning mot en bakgrund av frågor relaterade till aktuella samhällsutmaningar. Forskarna kommer från olika ämnen och forskargrupper såsom musikpedagogik, konstnärlig forskning, musikvetenskap och musikterapi.

Presentationen görs genom en kort film som finns tillgänglig på respektive Musikhögskolas hemsida under en månads tid. Håll ögon öppna på vårt kalendarium och våra sociala medier när nya forskningspresentationer finns tillgängliga!

FEBRUARI: Maria Bania "Musik och affekt"

Synen på känslors roll i musik och på vad musikaliskt uttryck är har förändrats genom århundradena. Vi framför ofta musik som komponerades i perioder och kulturer med olika syn på musikaliskt uttryck. Så vad vet vi om musikers sätt att arbeta med känslor och uttryck för ungefär 250 år sedan? Och vad kan vi lära oss om vi idag försöker göra likadant?

Februari månads musikforskning presenteras av Maria Bania, professor i musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Maria Bania leder ett forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet och som undersöker hur musiker under 1700-talet och tidigt 1800-tal arbetade med, och förhöll sig till musikaliskt uttryck, fantasi och inlevelse i musikaliska framföranden. Forskningsprojektet utforskar också hur vi kan göra och hur vi kan arbeta med dessa praktikerna och hur de estetiska förhållningssätten och praktikerna kan samverka hos både lyssnare och musiker i ett framförande.

DATUM: 23 februari 2021

TID: 13.00 - 13.15

PLATS: Livestream på Youtube


Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00