Publicerad: 2014-12-12

Nya styrelseledamöter

Nyinvalda ledamöter i akademiens styrelse är hovsångerskan Anna Larsson som ordinarie samt dirigenten Tobias Ringborg och tonsättaren Victoria Borisova-Ollas som suppleanter. Till ny vice preses valdes professor Staffan Scheja.

Ledamöter i styresen sedan tidigare är Sven Ahlbäck, Joakim Milder, Eva Nässén Henrik Strindberg och Stefan Parkman.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00