Nyheter


 • 2017-12-04

  Pressmeddelande, Kungl. Musikaliska akademiens styrelsemöte den 4 december 2017
  Kungl. Musikaliska akademiens styrelse har med bestörtning tagit del av vittnesmål i olika medier om sexuella övergrepp och trakasserier i svenskt musikliv och där ledamöter i akademien anklagats för att ha varit delaktiga.
  Läs mer
 • 2017-11-29

  Årets musikaliska medaljörer
  Akademiens främsta utmärkelse – Medaljen för Tonkonstens Främjande – tilldelades i år Eva Helenius, Ulrich Kaatz, Lena Willemark, Carl-Gunnar Åhlén och Arnold Östman. Medaljerna delades ut av H.M. Konungen vid akademiens årliga högtidssammankomst den 27 november.

  Läs mer
 • 2017-11-29

  Prisade pedagoger och musikforskare
  Fyra framstående pedagoger och två ledande musikforskare uppmärksammades med priser och stipendier vid akademiens årliga högtidssammankomsst den 27 november. Det var pedagogerna Marianne Jacobs, Britta Johansson, Margareta Bäcklin och Ismahni Björkman samt musikforskarna Mischa van Kan och Anders Dillmar.

  Läs mer
 • 2017-11-28

  Preses högtidstal 2017
  ”Nu är det vår uppgift att se till att 2017 inte bara blir ordets, utan även handlingens revolution. För i detta nu stiger en unison sång fram av ett slag som jag tror och hoppas stryker repristecknen för gott.”
  Läs en något nedkortad version av preses Susanne Rydéns högtidstal från akademiens högtidssammankomst den 27 november 2017.


  Läs mer
 • 2017-11-22

  Kommentar till medierapportering
  Kungl. Musikaliska akademien kommenterar medierapportering angående inslag i Ekot och artikel publicerad av Dagens Nyheter.

  Läs mer
 • 2017-11-20

  Sofia Berg-Böhm tilldelas akademiens Folkmusikpris
  Sofia Berg-Böhm får Kungl.Musikaliska akademiens Folkmusikpris, för ett kraftfullt musikerskap som med värme och integritet berättar och berör.

  Läs mer

Stipendier

 • 2017-12-05  2017 års nationella stipendier
  Nu är det klart vilka 68 som tilldelas årets nationella stipendier. Vi vill tacka samtliga sökande för en fantastisk stipendiehöst och hälsa alla välkomna till finalen i Solistpriset den 11 januari 2018!
  Läs mer
 • 2017-11-28  Dags att söka stipendier inom Bernadotteprogrammet
  Nu är det möjligt att söka stipendium för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med musikområdet som utgångspunkt. Sista ansökningsdag 19 januari 2018.
  Läs mer
 • 2017-10-16  Dags att söka Hagströmstipendier
  Stipendier för gitarrister och dragspelare. Sista ansökningsdag 18 dec 2017.
  Läs mer

Läs om Solistpriset

Solistpriset är Sveriges främsta solisttävling, Kungl. Musikaliska akademiens största pris för yngre musiker och delas ut vartannat år.
Läs mer

Kalendarium

 • 2017-07-07 19.30
  Alfvéngården i Tibble

  En afton i Rune Lindströms sällskap
  Konsert
  Läs mer
 • 2017-07-08 13.00
  Alfvéngården i Tibble


  Alfvéndagen
  Konsert och stipendieutdelning
  Fri entré!

  Läs mer
 • 2017-07-22 18.00
  Alfvéngården i Tibble

  Pianoafton
  Konsert
  Läs mer
 • 2017-08-17 18.00
  Skeppsbron, Stockholms Kulturfestival


  SYMBIO på Kulturfestivalen
  Ensemblestipendiekonsert
  Fri entré!

  Läs mer
 • 2017-10-04 18.00
  Hörsalen, Konstakademien i Stockholm


  Gunnar Wennerberg 200 år
  Klingande Akademi
  Fri entré!

  Läs mer

Projekt

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. I Levande Musikarvs databas hittar du information om hundratals svenska tonsättare och tusentals musikverk. Du kan även ladda ner notutgåvor helt gratis. Läs mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Unga tankar om musik

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska akademien är Unga tankar om musiks beskyddare.
Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om akademien

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

Ur Kungl. Musikaliska akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 27 april 2000

Övrigt

Läs om Solistpriset

Solistpriset är Sveriges främsta solisttävling, Kungl. Musikaliska akademiens största pris för yngre musiker och delas ut vartannat år.
Läs mer

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00