Hugo Alfvén 150-årsjubilerar 2022

År 2022 är det 150 år sedan Hugo Alfvén föddes. Kungl. Musikaliska Akademien firar denna allkonstnär med musik, konst och ord. Läs om jubileumsprogrammet här.

Nyheter
 • Samordning av stöd till Ukrainas musikliv
  Kungl. Musikaliska Akademien har efter samråd med en rad musikinstitutioner i Sverige nu öppnat ett insamlingskonto till förmån för återuppbyggnaden av musikinstitutioner i Ukraina. Den som vill anordna en konsert till stöd för Ukrainas musikliv – eller bara ge ett bidrag – kan använda det nya kontot. Med initiativet ska akademien möjliggöra för fler aktörer att på ett tryggt och enkelt sätt bidra till ändamålet.
  Läs mer


 • Körledarworkshop med Cecilia Rydinger
  Den 27 augusti anordnar Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med professor Cecilia Rydinger en heldags körledarworkshop i akademiens ledamotssal, med musik av Hugo Alfvén. Av alla anmälda väljs 15 körledare ut att ta del av workshopen. Även åhörarplatser finns.

  Läs mer


 • Årets Bernadottestipendier har delats ut
  Fredagen den 29 april delades årets stipendier inom Bernadotteprogrammet ut. Kungl. Musikaliska Akademiens stipendier tilldelades tonsättaren Magnus Bunnskog för projektet ”Ett augmenterat hörspel – komponerad teater" och musikpedagogen Susanna Leijonhufvud för projektet ”Folkmusik till Skansen och mazurkor till Harg” med 100 000 kr var. Stipendierna delades ut i Bernadottebiblioteket av H.M. Carl XVI Gustaf.

  Läs mer


 • En kommunal kulturskola för framtiden
  Barn- och utbildningsnämnden i Sävsjö kommun har tagit fram en skrivelse för att förbättra skolans möjlighet till samverkan med kommunala kulturskolan. Nio kommuner i Jönköpings län har ställt sig bakom denna skrivelse. Kungl. Musikhögskolan, Kungliga Musikaliska Akademien och Svensk Scenkonst delar den oro som uttrycks i skrivelsen och vill därför också ställa sig bakom denna.

  Läs mer

Stipendier

 • Fortbildningsstipendier för ensembler
  Sista ansökningsdag 9 maj
  Läs mer
 • Utlysning Johannes Johanssons donation för kyrkomusik
  Sista ansökningsdag 10 maj 2022
  Läs mer
 • Nationella stipendier 2022
  Sista ansökningsdag 3 maj 2022
  Läs mer

Musikens år 2021

Musikens-år-2021


Vi firade Musikens år 2021 och Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum med 170 musikaliska händelser runt om i hela Sverige från Ystad i söder till Piteå i norr.
Läs om jubileet här.

Akademien på Instagram!

Nu finns akademien på Instagram! Följ oss här Länk till annan webbplats.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Kalendarium

2022-05-01 15.00
Prins Eugen Waldemarsudde, Stockholm

Hugo Alfvén – konst och musik

Konstutställning

Läs mer

2022-05-17 11.00
Birgit Nilsson Museum

Tillkännagivande av Birgit Nilsson Prize 2022

Livestreamat tillkännagivande

Läs mer

2022-05-17 18.00
Birgit Nilsson-salen, Ravinen

Födelsedagskonsert 17 maj

Konsert

Läs mer

2022-05-18 17.30
Kungl. Musikaliska Akademien

Sammankomst 2022

Sammanträde för Kungl. Musikaliska Akademiens ledamöter.
Endast för Kungl. Musikaliska Akademiens ledamöter

Läs mer

2022-05-18 18.00
Birgit Nilsson-salen, Ravinen

Hyllningskonsert 18 maj

Konsert

Läs mer

Se premiären av Akademierna och musiken!

Varje månad under 2021, arrangerar en av Sveriges kungliga akademier ett samtal med musiken som tema.


Akademien på Spotify!

Upptäck musikens klingande skattgömmor med oss! Varje vecka under 2021 får vi lära känna en av akademiens ledamöter genom att låta dem kurera sin egen spellista med minst tio favoritlåtar. Läs mer

Levande Musikarv

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. En stor del av den äldre svenska konstmusiken är idag otillgänglig eftersom notmaterial saknas eller är i så dåligt skick att det är oanvändbart. Det gäller även verk av våra mest framstående tonsättare. I Levande musikarvs databas hittar du information om hundratals svenska tonsättare och tusentals musikverk. Du kan även ladda ner notutgåvor helt gratis. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga tankar om musik

Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och oberoende nätverk som ska ta till vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i det professionella musiklivet besitter. I UTOM ska musikpersonligheter från alla genrer mötas, utvecklas, nätverka och tillsammans arbeta för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Kungl. Musikaliska Akademien är Unga tankar om musiks beskyddare. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjungande barn

Alla barn ska få tillgång till sin röst med musiken som livslång resurs för självförtroende och hälsa. Vi har satt igång en landsomfattande rörelse som stärker samverkan mellan musikliv och skola, nationellt såväl som lokalt, där möjligheter och skäl för barns tillgång till sina röster synliggörs, utvecklas och där musikämnet i skolan värderas högt. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Akademien

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.”

Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 22 december 2020

Övrigt

Akademien på Instagram!

Nu finns akademien på Instagram! Följ oss här Länk till annan webbplats.

Akademien på Youtube

En del av akademiens evenemang filmas eller livestreamas och finns tillgängligt att titta på när som helst. Läs mer och titta

Akademiens publikationer

Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie innehåller mer än 100 titlar inom de mest skiftande områden. Läs mer Öppnas i nytt fönster.

Se premiären av Akademierna och musiken!

Varje månad under 2021, arrangerar en av Sveriges kungliga akademier ett samtal med musiken som tema.


Akademien på Spotify!

Upptäck musikens klingande skattgömmor med oss! Varje vecka under 2021 får vi lära känna en av akademiens ledamöter genom att låta dem kurera sin egen spellista med minst tio favoritlåtar. Läs mer

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00