Franz Berwaldmedaljen

Margareta Rörby tilldelades Franz Berwaldmedaljen i guld för sina insatser inom utgivning av äldre svensk musik. Under fyrtio års tid har hon utvecklat en professionalitet inom denna disciplin som är av grundläggande betydelse för en musikvetenskap värd namnet. Hennes verksamhet har kanaliserats genom Monumenta Musicae Sveciae, där en rad verk publicerats i källkritiska utgåvor. Tyngdpunkten i denna utgivning har under senare år legat inom en specialserie omfattande Franz Berwalds samlade verk i samarbete med förlaget Bärenreiter i Kassel, Tyskland.  Denna källkritiska samlingsutgåva av vår store klassiker har nu bragts till ett lyckligt slut inte minst tack vare Margareta Rörbys insatser både som huvudredaktör och utgivare av enskilda volymer. Allt i allt innebär detta en kulturgärning av rang som mer än väl motiverar den utmärkelse som i dag kommer henne till del. 

Medaljen delades ut vid akademiens högtidssammankomst 2013.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00