Publicerad: 2019-09-02

Lär känna akademierna

De tio kungliga akademierna presenterar sig för första gången tillsammans i en gemensam folder.

Flera av de kungliga akademierna är sprungna ur upplysningstidens ideal men de verkar i nuet för framtiden. De är icka vinst-drivande, från staten oberoende institutioner vilka kan slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. I denna folderPDF presenteras på ett överskådligt sätt akademierna och deras verksamhet.

Text

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00