2017-11-15 00.00
KMH, Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105 i Stockholm

Schockprisseminarium

Pristagaren Wayne Shorter håller ett öppet seminarium för studenter på KMH. OBS! Tid ännu inte bestämt.

Mer information kommer under hösten.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00