2019-11-25 17.00
Musikaliska

Högtidssammankomst

Akademiens årliga högtidssammankomst.
Endast för inbjudna

Sista måndagen i november samlas akademiens ledamöter till den årliga Högtidssammankomsten i akademiens Stora sal på Nybrokajen 11. På programmet står bland annat den Ständige sekreterarens årsberättelse och utdelning av pris och medaljer. Som sig bör bjuds också på rikligt med musikinslag.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00